Oblíbené zájezdy

Cestovní doklady, cizinci

Každý účastník zájezdu musí mít svůj vlastní cestovní doklad. Před odjezdem na školní zájezd je vhodné ověřit, že všichni mají správný doklad s dostatečnou platností. Zatímco u dětí a studentů české národnosti je to poměrně prosté, u osob s jinou státní příslušností mohou být podmínky vstupu jiné.
Dále uvádíme situaci k 1.8.2017, která se však může kdykoliv změnit, a tak v případě jakýchkoli pochybností doporučujeme rodičům obrátit se na velvyslanectví cílové země - kontakty naleznete v pravém sloupci stránek www.mzv.cz (v sekci "státy a území" zvolte zemi a kontaktní cizí úřad). Samozřejmě jsme i my k dispozici pro ověření aktuálních podmínek. V takovém případě je nejlépe, když nám dotyční zašlou naskenovaný doklad, na který plánují vycestovat.

Osoby české národnosti

V rámci zemí EU Mohou cestovat buď na cestovní pas nebo na občanský průkaz. Doklady by měly být platné minimálně po dobu plánovaného pobytu mimo území ČR. Nedoporučuje se cestovat na občanský průkaz s odděleným rohem nebo bez strojově čitelných údajů. Občanský průkaz je chápán jako cestovní doklad pouze pro jeho držitele, nikoli pro děti v něm zapsané.

Občanský průkaz lze využít při cestách do EU a několika dalších zemí, konkrétně:
Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Spojené království a dále Island, Norsko, Lichtenštejnsko, Švýcarsko, Albánská republika, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Makedonská republika, Srbská republika, Gruzie a Moldavská republika (pro Moldavskou republiku lze použít pouze občanský průkaz ve formátu ID1 se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem nebo občanský průkaz ve formátu ID2 se strojově čitelnými údaji).

Aktuální informace o podmínkách cestování na občanský průkaz.

Osoby cizí národnosti ze zemí Schengenu

Cestují po zemích Schengenského prostoru na základě platného cestovního dokladu - pasu nebo občanského průkazu. Při cestách mimo Schengen se řídí podmínkami své domovské země.
Zde si můžete prohlédnout aktuálně země, které jsou členy Schengenského prostoru


Osoby cizí národnosti ze zemí mimo Schengen

K cestám do zemí Schengenského prostoru by měl postačit cestovní pas a povolení k trvalému pobytu v ČR.
Podmínky vstupu do zemí mimo Schengen je lépe ověřit individuálně na příslušné ambasádě.

Nechte si posílat novinky na Váš e-mail:

ZájezdyProŠkoly.cz
NAJDETE NÁS NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH
NAJDETE NÁS NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH
ČLENSTVÍ a CERTIFIKÁTY
ČLENSTVÍ a CERTIFIKÁTY
ACCKA ATECR Certifikát CSKS BritAgent E-lerning
POPULÁRNÍ ZÁJEZDY
POPULÁRNÍ ZÁJEZDY